Algemene voorwaarden & Privacy reglement

1. Individueel medisch kuurverblijf

Een individueel medisch kuurverblijf kan worden aangevraagd tot 6 weken voor aanvang van het kuurverblijf.

2. Boeken

2.1
Het boeken van een medisch kuurverblijf geschiedt door telefonisch contact of per e-mail bericht.
Daarbij heeft Stichting Eurokuur de volgende gegevens van de kuurgast nodig:
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, initialen, e-mailadres, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geboortedatum, telefoon en e-mailadres 1e contactpersoon bij calamiteiten. En uiteraard de gewenste medische kuur, de gewenste kuurperiode en het gewenste kuurhotel.

2.2
Het Bevestigingsformulier/Voucher van Stichting Eurokuur, geeft aan dat het medisch kuurverblijf daadwerkelijk geboekt is.

3. Annulering

3.1
Bij annulering moeten de volgende termijnen in acht worden genomen:                         

  • bij opzegging tot 9 weken voor aanvang van het kuurverblijf: € 59,=
  • bij opzegging tot 5 weken voor aanvang van het kuurverblijf: 50% van de totale reissom
  • bij opzegging binnen 1 week voor aanvang van het kuurverblijf: 100% van de totale reissom             

4. Zorgverzekering

4.1
De aanvraag voor een vergoeding en het innen daarvan bij de zorgverzekeraar moet door de kuurgast zelf verzorgd worden.

5. Financiën

5.1
Na de ontvangst van het Voucher/Bevestigingsformulier en de Factuur van Stichting Eurokuur is de kuurgast betaling plichtig.
Voor de betaling van de kosten van het medische kuurverblijf gelden de betalingstermijnen zoals op de factuur vermeld staan.
De aanbetaling dient te geschieden binnen een maand na ontvangst van de factuur.
Het restantbedrag dient uiterlijk 1,5 maand voor aanvang van het medisch kuurverblijf te zijn voldaan.

6. Vervoer

6.1
Stichting Eurokuur verzorgt geen (vlieg) reizen van en naar het kuuroord.

6.2
Stichting Eurokuur verzorgt de (retour) transfer/taxi van de luchthaven naar het kuuroord.

6.3
De kosten en de betalingen van de (retour) transfer/taxi van het vliegveld naar het kuuroord zijn per kuuroord verschillend.

7. Algemeen

7.1
Elke kuurgast is verplicht zelf zorg te dragen voor de vereiste grensdocumenten en een geldige reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering.

7.2
Elke kuurgast moet in staat zijn zichzelf te verzorgen en zelfstandig de behandelingen te ondergaan. Is dit niet mogelijk dan moet de kuurgast voor een eigen begeleider zorgen. Dit brengt extra kosten met zich mee.

7.3
Elke kuurgast dient zich op de hoogte te stellen van actuele in reis mogelijkheden en/of beperkingen van het kuurland.

7.4
Stichting Eurokuur is niet aansprakelijk voor het vroegtijdig afbreken van het kuurverblijf als gevolg van Overheidsmaatregelen (zoals de maatregelen rond de Covid-19 pandemie) en andere overmacht situaties.

7.5
Stichting Eurokuur is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen tijdens de reis en het verblijf in het kuuroord, noch voor ongevallen of ziekte van de kuurgast tijdens de kuurperiode.


7.6
Stichting Eurokuur is een organisatie geleid door vrijwilligers, geen professionele reisorganisatie. Hierdoor is Stichting Eurokuur niet aangesloten bij de SGR of het ANVR.

8. Klachten

8.1
Bij klachten, die niet opgelost kunnen worden door het kuuroord en/of Stichting Eurokuur, kan de kuurgast een EU-klachtenformulier aanvragen bij het secretariaat van Stichting Eurokuur. Dit is een officieel document van de Europese Commissie. De verder te volgen procedure wordt duidelijk uitgelegd op het formulier.
===========================================================================

Privacy reglement – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Stichting Eurokuur, vindt de privacy van haar kuurgast belangrijk en waardeert het vertrouwen dat de kuurgast in haar stelt. Stichting Eurokuur informeert de kuurgast graag over de veiligheid en privacy van zijn/haar persoonlijke gegevens.
Stichting Eurokuur houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. Met de AVG kent de Europese Unie één privacywet.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Eurokuur
Per adres: Haverland 3, 3833CT Leusden

Persoonsgegevens die Stichting Eurokuur gebruikt

Stichting Eurokuur gebruikt persoonsgegevens van mensen die zich voor een medisch kuurverblijf aanmelden. Voorbeelden van persoonsgegevens die Stichting Eurokuur gebruikt zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, initialen, e-mailadres, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geboortedatum, telefoon en e-mailadres 1e contactpersoon bij calamiteiten. En uiteraard het geboekte medische kuurverblijf en de kuurperiode in het kuurhotel.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kan de kuurgast de juiste gegevens doorgeven per mail aan secretariaat@eurokuur.nl, of per brief aan Stichting Eurokuur, Haverland 3, 3833CT Leusden.

Behandeling van gegevens:
Stichting Eurokuur garandeert dat Stichting Eurokuur zorgvuldig met de persoonsgegevens van de kuurgast om gaat.

Persoonsgegevens worden door Stichting Eurokuur alleen aan het management van het geboekte kuuroord doorgegeven. Dit betreft: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, geboortedatum. En uiteraard het geboekte medische kuurverblijf en de kuurperiode in het kuurhotel.
Persoonsgegevens worden nooit aan anderen gegeven of verkocht voor commerciële doeleinden.
De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk is.

E-mail
Indien de kuurgast zijn/haar e-mailadres aan Stichting Eurokuur geeft, wordt de kuurgast per e-mail op de hoogte gehouden van actuele kuuroord informatie, zoals medische kuurverblijf mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

De kuurgast kan zich u op elk gewenst moment afmelden voor e-mails door dit per e-mail kenbaar te maken aan secretariaat@eurokuur.nl, of per brief aan Stichting Eurokuur, Haverland 3, 3833CT Leusden.

Stichting Eurokuur en andere websites:
Op de website van Stichting Eurokuur staan meerdere links naar websites van medische kuuroorden. Stichting Eurokuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De kuurgast dient hiervoor de privacyverklaring te lezen van de website die hij/zij bezoekt.

Beveiliging:
Stichting Eurokuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die de kuurgast achterlaat en de verwerking ervan. De website van Stichting Eurokuur wordt gehost bij een erkende hostingfirma.

Cookies:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer kunnen worden opgeslagen. Stichting Eurokuur maakt geen gebruik van cookies.

Vragen:
Bij vragen over het AVG van Stichting Eurokuur kan de kuurgast een e-mail sturen naar secretariaat@eurokuur.nl of een brief sturen naar Stichting Eurokuur, Haverland 3, 3833CT Leusden.